Znajdujesz się w: Informator | Oświata |


Oświata
Na terenie gminy przedszkolną działalność wychowawczą prowadzi 1 przedszkole, znajdujące się w mieście Łazy oraz oddziały przedszkolne, utworzone: przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łazach, na terenie sołectw: Niegowonice, Chruszczobród, Wysoka, Ciągowice, Rokitno Szlacheckie i Grabowa oraz przedszkolny oddział zamiejscowy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim działający w Łazach. Ponadto w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Łazy zostały wpisane: Klub Dziecięcy – Przyzakładowe Centrum Zabawy oraz Żłobek - „Przyzakładowe Centrum Zabawy” prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach.

Szkolnictwo podstawowe jest reprezentowane przez 8 szkół podstawowych, z których 2 placówki znajdują się na terenie miasta Łazy, a pozostałe 6 w sołectwach.

Ponadto w gminie funkcjonują 3 gimnazja, w tym 1 gimnazjum w mieście Łazy i 2 gimnazja w sołectwach: Niegowonice i Chruszczobród. Szkoła ponadgimnazjalna to placówka zlokalizowana na terenie miasta Łazy: Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego.PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach (w dwóch budynkach)
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łazach
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niegowonicach
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chruszczobrodzie
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wysokiej
Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ciągowicach
Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim (zajęcia prowadzone są również w przedszkolnym oddziale zamiejscowym w Łazach)
Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabowej


Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach
ul. Topolowa 9, 42 – 450 Łazy
tel.: (32) 67 29 459
dyrektor: Beata Potasińska
Publiczne Przedszkola nr 1 w Łazach
ul. Kolejowa 8, 42 – 450 Łazy
tel.: (32) 710 33 29
dyrektor: Pani Beata Potasińska


Publiczne Przedszkole Nr 1 w Łazach od 13.02.2006 r. funkcjonuje w dwóch budynkach:
przy ul. Topolowej 9 i ul. Kolejowej 8.

SZKOŁY PODSTAWOWE


Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach
Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Joniaka w Zespole Szkół nr 2 w Niegowonicach
Szkoła Podstawowa im. Gabriela Taszyckiego w Zespole Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie
Szkoła Podstawowa im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ciągowicach
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Michała Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Będkowskiego w Grabowej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach
ul. Szkolna 2, 42 – 450 Łazy
dyrektor: Pani Urszula Grzywa


Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach
ul. 19 Stycznia, 42-450 Łazy
tel.: (32) 672 96 42
dyrektor: Alfreda WojtalaSzkoła Podstawowa im. ks. Stefana Joniaka w Zespole Szkół nr 2 w Niegowonicach
Niegowonice, ul. Szkolna 11, 42 – 450 Łazy
tel.: (32) 67 29 526 
dyrektor: Pani Teresa Kubasik

Szkoła Podstawowa im. Gabriela Taszyckiego w Zespole Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie
Chruszczobród, ul. Mickiewicza 113, 42 – 450 Łazy
tel.: (32) 67 29 804
dyrektor: Pani Katarzyna Windys

Szkoła Podstawowa im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej
Wysoka, ul. Mickiewicza 8, 42 – 450 Łazy
tel.: (32) 67 29 332
dyrektor: Pani Anna Makuch

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ciągowicach
Ciągowice, ul. Zwycięstwa 72, 42 – 450 Łazy
tel.: (32) 67 29 347
dyrektor: Pani Małgorzata Janus

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Michała Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim
Rokitno Szlacheckie, ul. Szkolna 2, 42 – 450 Łazy
tel.: (32) 67 29 234
dyrektor: Pani Małgorzata Czernek

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Będkowskiego w Grabowej
Grabowa, ul. Szkolna 37, 42 – 450 Łazy
tel.: (32) 67 29 543
dyrektor: Pani Małgorzata Czernek

GIMNAZJA

Na terenie gminy działają 3 gminazja:

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach
ul. Szkolna 2, 42-450 Łazy
tel.: (32) 673 39 07

Strona internetowa ZS nr 1 w Łazach
Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Niegowonicach
Niegowonice, ul. Szkolna 11, 42-450 Łazy
tel.: (32) 672 95 26

http://www.niego.jur.pl/
Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie
Chruszczobród, ul. Mickiewicza 113, 42-450 Łazy
tel.: (32) 672 98 04

http://www.chruszczobrod.szkolastrona.pl/SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach
ul. Fabryczna 1a, 42-450 Łazy
tel.: (32) 672 93 21
dyrektor: Marzena Orzoł

http://www.gostek.eu/