Znajdujesz się w: Samorząd | Wydziały | Urząd Stanu Cywilnego |

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Traugutta 15, pok. nr 7, 42-450 Łazy
tel.: (32) 672 94 22, w. 131
e-mail: usc@lazy.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy przede wszystkim:

1. Rejestracja aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów.
2. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
3. Odbieranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

4. Przyjmowanie oświadczeń o:
1) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
2) uznaniu dziecka,
3) zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu stanu cywilnego,
4) nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

5. Sporządzanie nowych aktów urodzenia związanych z przysposobieniem dziecka.
6. Sporządzanie odpisów aktów stanu cywilnego w tym odpisów wielojęzycznych.
7. Wydawanie decyzji dotyczących:
1) skrócenia terminu zawarcia małżeństwa,
2) sprostowania oczywistych błędów pisarskich,
3) odtworzenia aktów sporządzonych za granicą,
4) ustalenia treści aktu,
5) odtworzenia aktów zaginionych lub zniszczonych,
6) uzupełnienia aktu,
7) unieważnienia wzmianki marginesowej,
8) umiejscowienia aktu.

8. Dokonywanie:
1) przypisków w aktach stanu cywilnego,
2) bieżących uwag pod treścią aktu w chwili sporządzania.

9. Wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego.
10. Wysyłanie zawiadomień do Urzędów Stanu Cywilnego związanych z prowadzeniem aktów stanu cywilnego.
11.Wysyłanie informacji o dokonanych zmianach do Ewidencji Ludności.
12. Wydawanie zaświadczeń:
1) o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
2) o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla ślubów konkordatowych,
3) o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,
4) o zaginięciu lub zniszczeniu księgi,
5) o ustaleniu terminu ślubu cywilnego.
13. Prowadzenie akt zbiorczych.
14. Współpraca z Archiwum Państwowym w sprawie zasad utrzymania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego.
15. Załatwianie korespondencji dot. spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.
16. Prowadzenie bazy komputerowej dot. urodzeń, małżeństw, zgonów.
17. Prowadzenie miesięcznych informacji dla GUS.
18. Rejestracja i wprowadzanie zmian w aktach stanu cywilnego dot. orzeczeń sądów.
19. Organizacja jubileuszów 50–lecia pożycia małżeńskiego.
20. Sporządzanie projektów decyzji:
1) o zmianie imion i nazwisk,
2) ustalenia pisowni imion i nazwisk,
3) dostosowaniu imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej.
21.Organizowanie akcji kurierskiej.
22. Prowadzenie przedsięwzięć związanych z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
23. Przygotowywanie materiałów dla potrzeb BIP.